බලන්න හොඳ ඇනිමේ 8ක්…

අද පෝස්ට් එකෙන් අපි හිතුවා එක එක්කෙනාගෙ Taste අනුව ගොඩක් කට්ටියට Recommend කරන්න පූළුවන් ඇනිමේ 8ක් ගැන. මේකෙ ඇනිමේ ටික All Time Top 8 ඒවා එහෙම නෙවෙයි. හැබැයි Ratings, Followers…

Continue Readingබලන්න හොඳ ඇනිමේ 8ක්…

Naruto: Road to Ninja World

අපි චිත්‍රපට ගත්තොත් අවිවාදයෙන් පිළිගන්න විශිෂ්ටතම නිර්මාණ තියෙනවා. Crime චිත්‍රපට අතරින් Godfather Trilogy Fantasy චිත්‍රපට අතරින් LOTR Trilogy Horror චිත්‍රපට අතරින් Silence of The Lambs, The Shining Comic Based  චිත්‍රපට…

Continue ReadingNaruto: Road to Ninja World

Negative Attitude on Anime / ඇනිමේ දුර්මත

ඇනිමේ බලන්න හදන අයට තියෙන පොඩි පොඩි අවුල් ටිකක් ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න හිතුවේ. මේ හේතු නිසා Download කරපු Buy කරපු Anime එකක් වුණත් නොබල ඉන්න සමහරවෙලාවට අපි…

Continue ReadingNegative Attitude on Anime / ඇනිමේ දුර්මත

End of content

No more pages to load