ගෝතම් නගරයේ Gargoyle 🦇

අද අපේ දවසක්..ඔව්.. අද #World_Batman_Day එක…😌 හිතපන්කො.. Fictional superhero කෙනෙක් වෙනුවෙන් අපි වගේ Geeksලා දිනයක් වෙන් කරගන්නව කියන්නෙ මොන තරම් නම් සතුටු වෙන්න ඕන දෙයක් ද..??😌 අවුරුදු 80 ට වැඩි…

Continue Readingගෝතම් නගරයේ Gargoyle 🦇

Bridge to terabithia සහ අපි..❤🙏

කොතනින් පටන්අරන් කොතනින් ඉවරකරන්නද කියල හිතාගන්න බැරි කතාවක් කියන්න යන්නෙ….🙃 මොකද හැගීම් කියන දේවල විස්තර කරන්න අමාරුයිනේ….😇Bridge to terabithia කියන්නෙත් අමුතුම feeling එකක් වගේ අපිට දැනෙන කතාවක්.මේක පලවෙනි වතාවට බලද්දි…

Continue ReadingBridge to terabithia සහ අපි..❤🙏

ඉතිහාසයක ලේ මතක

සමූල ඝාතනය 🔴වචනයේ ගැඹුර සොයා බැලිය යුතු නැත. වදන ඇසූ පමණින් එහි දරුණු ස්වරය අපගේ මුවගට දැනෙනවා. මෙය තේරුම් ගැනීමට අපට කවුරුන් හෝ ඉලක්කම් සසඳා ලබා දිය යුතු නැත. 👀…

Continue Readingඉතිහාසයක ලේ මතක

End of content

No more pages to load