මේක වෙනම විදියක සොම්බි ඇටෑක් එකක්! 😵🧟‍♂️🧟‍♀️

වෙන්න ඕන ඔක්කොම වෙලා තියෙන එකේ දැන් අඩුවට තියෙන්නෙ සොම්බි ඇටෑක් එකක් විතරයි කියලනේ ගොඩක් අය කියන්නේ.. ඒ හින්දා සොම්බි සීන් ගැන කතා කරන්න හිතුනා. මම මේකෙදි  කතා කරන්න යන්නේ…

Continue Readingමේක වෙනම විදියක සොම්බි ඇටෑක් එකක්! 😵🧟‍♂️🧟‍♀️

End of content

No more pages to load