ජෝකර් හිතන්නේ කොහොමද?

"ජෝකර්" අපේ බැට්මෑන්ම්ගේ පරම සතුරා කියන්නෙ දවසක් වුනත් එක දිගට කතා කරන්න පුලුවන් මාතෘකාවක්. හුඟක් කොමික් රචකයින්ට අනුව බැට්මෑන් සහ ජෝකර් කියන්නෙ එකම කාසියෙ දෙපැත්ත. ඉතිං මේ චරිත දෙක මේ…

Continue Readingජෝකර් හිතන්නේ කොහොමද?

End of content

No more pages to load