රජෙකුගේ ගොතය | 𝕶𝖎𝖓𝖌’𝖘 𝕾𝖕𝖊𝖊𝖈𝖍

චිත්‍රපටයක් නිර්මාණයට අවශ්‍ය වන්නේ නිර්මාණශීලී අදහසක් පමණයි කිවුවොත් ඔබ පිලිගන්නවද?🤷🏻‍♂️ ඔව්, ඇත්තටම ඉතා පුංචි කාරණාවක් යොදාගෙන වුවත් අති සාර්ථක සිනමා නිර්මාණයක් බිහි කරන්න පුලුවන්. 😉 ගො…..ගො…..ගො….. ගොත ගැසීම🙄🥴 යම් පුද්ගලයෙක්…

Continue Readingරජෙකුගේ ගොතය | 𝕶𝖎𝖓𝖌’𝖘 𝕾𝖕𝖊𝖊𝖈𝖍

සුන්දරත්වයේ නිරුවත | 𝘼𝙢𝙚𝙧𝙞𝙘𝙖𝙣 𝙗𝙚𝙖𝙪𝙩𝙮

ඇමෙරිකානු සුන්දරත්වය නැත්නම් American beauty කියන්නේ ඒ රටට පමණක් සීමා වුණු කතාවක් නෙමෙයි.✌🏻 1999 දී සහශ්‍රයක් අවසානයේ තිරගත වුණු black comedy ශානරයට අයත් Sam Mendes නම් අධ්‍යක්ෂවරයාගේ කුළුදුල් නිර්මාණය වුණු…

Continue Readingසුන්දරත්වයේ නිරුවත | 𝘼𝙢𝙚𝙧𝙞𝙘𝙖𝙣 𝙗𝙚𝙖𝙪𝙩𝙮

End of content

No more pages to load