රජෙකුගේ ගොතය | 𝕶𝖎𝖓𝖌’𝖘 𝕾𝖕𝖊𝖊𝖈𝖍

චිත්‍රපටයක් නිර්මාණයට අවශ්‍ය වන්නේ නිර්මාණශීලී අදහසක් පමණයි කිවුවොත් ඔබ පිලිගන්නවද?🤷🏻‍♂️ ඔව්, ඇත්තටම ඉතා පුංචි කාරණාවක් යොදාගෙන වුවත් අති සාර්ථක සිනමා නිර්මාණයක් බිහි කරන්න පුලුවන්. 😉 ගො…..ගො…..ගො….. ගොත ගැසීම🙄🥴 යම් පුද්ගලයෙක්…

Continue Readingරජෙකුගේ ගොතය | 𝕶𝖎𝖓𝖌’𝖘 𝕾𝖕𝖊𝖊𝖈𝖍

සුන්දරත්වයේ නිරුවත | 𝘼𝙢𝙚𝙧𝙞𝙘𝙖𝙣 𝙗𝙚𝙖𝙪𝙩𝙮

ඇමෙරිකානු සුන්දරත්වය නැත්නම් American beauty කියන්නේ ඒ රටට පමණක් සීමා වුණු කතාවක් නෙමෙයි.✌🏻 1999 දී සහශ්‍රයක් අවසානයේ තිරගත වුණු black comedy ශානරයට අයත් Sam Mendes නම් අධ්‍යක්ෂවරයාගේ කුළුදුල් නිර්මාණය වුණු…

Continue Readingසුන්දරත්වයේ නිරුවත | 𝘼𝙢𝙚𝙧𝙞𝙘𝙖𝙣 𝙗𝙚𝙖𝙪𝙩𝙮

𝔗𝔥𝔢 𝔉𝔞𝔱𝔥𝔢𝔯

තාත්තා💕🤗, අපේ ජීවිතයේ අපිට ආදරය රැකවරණය කියා දුන්නු ලබා දුන්නු දෙන්නාගෙන් කෙනෙක්. ඉතින් මේ විදියේ තවත් තාත්තා කෙනෙක් ගේ මහලු අවදියේ ගතවන කතාවක් තමයි අද කියන්න යන්නේ.The Father❤️✨ The Father…

Continue Reading𝔗𝔥𝔢 𝔉𝔞𝔱𝔥𝔢𝔯

𝘉𝘳𝘪𝘥𝘨𝘦 𝘵𝘰 𝘛𝘦𝘳𝘢𝘣𝘪𝘵𝘩𝘪𝘢 𝘦𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴

සිනමා නිර්මාණයකට පුලුවන් ඔබව ප්‍රීතියට පත්කරන්නත්😀, ඔබව හඬවන්නත්🥺. නමුත් තවත් චිත්‍රපට ඔබව මනෝ ලෝකයක් තුළින් ඔබේ ඇතුළත හැඟීම් හාරා අවුස්සන්නේ ඔබට සාමාන්‍ය ජීවිතයේ හැඟීම් පවා මොහොතකට අමතක කරවාලමින්.💞 පොඩි ළමයින්ගේ…

Continue Reading𝘉𝘳𝘪𝘥𝘨𝘦 𝘵𝘰 𝘛𝘦𝘳𝘢𝘣𝘪𝘵𝘩𝘪𝘢 𝘦𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴

ඉතිහාසයක ලේ මතක

සමූල ඝාතනය 🔴වචනයේ ගැඹුර සොයා බැලිය යුතු නැත. වදන ඇසූ පමණින් එහි දරුණු ස්වරය අපගේ මුවගට දැනෙනවා. මෙය තේරුම් ගැනීමට අපට කවුරුන් හෝ ඉලක්කම් සසඳා ලබා දිය යුතු නැත. 👀…

Continue Readingඉතිහාසයක ලේ මතක

End of content

No more pages to load