|| මරණයේ නයිට්වරයාගේ කතාව ⚔️ ||

ඩීසී යුනිවර්ස් එක ..මේක ගැන අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා.මමනං ගොඩක්ම කිව්වෙ කොමික් කියවන්නම පුරුදු වෙන්න කියල.මොකද ලයිව් ඇක්ශන් ෆිල්ම්ස් වල හොඳ අනාගතයක් පේනතෙක් මානෙක නැති හන්ද ඔහොම නොයෙක් දේවල්…

Continue Reading|| මරණයේ නයිට්වරයාගේ කතාව ⚔️ ||

End of content

No more pages to load