ගෝතම් නගරයේ Gargoyle 🦇

අද අපේ දවසක්..ඔව්.. අද #World_Batman_Day එක…😌 හිතපන්කො.. Fictional superhero කෙනෙක් වෙනුවෙන් අපි වගේ Geeksලා දිනයක් වෙන් කරගන්නව කියන්නෙ මොන තරම් නම් සතුටු වෙන්න ඕන දෙයක් ද..??😌 අවුරුදු 80 ට වැඩි…

Continue Readingගෝතම් නගරයේ Gargoyle 🦇

Batmobile: බැට්මෑන්ගේ සුපිරි කාර් එක

බැට්මෑන් කියන්නේ අපි හැමෝම ආදරය කරන වීරයෙක්.❤ ඉතිං බැට්මෑන්ට අනිත් හුඟක් වීරයින්ට වගේ සුපිරිබලයක් නැති වුණාට බැට්මෑන් කියන්නේ එතෙක් මෙතෙක් බිහි වුණු හොඳම සුපිරි වීරයින්ගෙන් අංක එක බවට හුඟක් තැන්වල…

Continue ReadingBatmobile: බැට්මෑන්ගේ සුපිරි කාර් එක

Batman Vs. Superman කියන තරම් අවුල්ද?

කොහොමද, Hype Zone යාළුවනේ? අද ලිපියෙ නම දකිද්දිම දන්නවනේ මොකක් ගැනද මේ කතා කරන්න හදන්නෙ කියලා.❤ ඉතිං මම දන්නෑ බහුතරයක් දෙනා මේ වෙලාවේ මේ මතෘකාව ගැන කතා කරනට කැමති ඇතිද…

Continue ReadingBatman Vs. Superman කියන තරම් අවුල්ද?

End of content

No more pages to load