𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐚𝐭𝐦𝐚𝐧 𝐖𝐡𝐨 𝐋𝐚𝐮𝐠𝐡𝐬

කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් තමන් ආසම Super Hero කවුද කියල ?? අපිට එක එක උත්තර හම්බවෙයි..ඒ එක්කම අපි ඇහුවොත් දැකපු සුපිරිම Villian කවුද කියල ඒකටත් එක එක උත්තර ලැබෙයි.ඒත් ඔය ප්‍රශ්නෙම අපි…

Continue Reading𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐚𝐭𝐦𝐚𝐧 𝐖𝐡𝐨 𝐋𝐚𝐮𝐠𝐡𝐬

Comic origin of the Beast Boy

මේ දවස් වල හැමෝම වගේ Titans season 3 බලනවනෙ. DC fan කෙනෙක් නම් miss කරගන්නෙ නැතුව අනිවාර්යෙන්ම බලන්න ඕනි series එකක් තමා Titans කියන්නෙ. හරි එහෙනම් මම අද කතා කරන්නෙ…

Continue ReadingComic origin of the Beast Boy

Batman Day 2021

කොහොමද geeks ? ඔන්න විශේෂ දවසක විශේෂ ලිපියක් අරන් ඔයාලා ළඟට ආවා. විශේෂ දවසක්? අද මොකෝ විශේෂ? ඔහොම හිතුනු ටික දෙනෙකුත් ඇතිනේ... අද දවස ලෝකයෙ ඉන්න හැම කොමික් විතරක් නෙවේ, චිත්‍රපට…

Continue ReadingBatman Day 2021

End of content

No more pages to load