මැන්ඩලෝර් හි ආදිපාදවරිය : Satine Kryze

කවුද  මේ සටීන් කියන කෑල්ල  , මොන මගුලකද මේකි Appear කරේ , කියල දැන් කස්ටිය හිතනව ඇති 😂🙏 ඒ නිසා අපි දැන් මුලින්ම සටීන් කියන්නෙ කාගෙ කවුද , කාගෙ කවුද…

Continue Readingමැන්ඩලෝර් හි ආදිපාදවරිය : Satine Kryze

End of content

No more pages to load