මිය යන විට අවුරුදු 80යි… RIP #SriCOM #NealAdams

ඇමරිකාව තුල ඩොලර් මිලියන 150ක ආදායමක් විදිහට වාර්තා වෙන්නේ… #SriCOM #Sonic

පහුගිය දවස් වල වාර්තා වුන Netflix Subscribers ලා අහිමි වීම එහෙම නැත්නම් Netflix Users ලා Netflix Patform එක Unsubscribe කිරීම නිසා එක දවසක් ඇතුලත Netflix සමාගමට වෙලඳ⁣පල වටිනාකමෙන් ඇමරිකානු ඩොලර්…

Marvel Echo Series එකේ Production කටයුතු අද පටන් ගනී….

Disney + හරහා මීලඟට නිකුත් වෙන්න නියමිත Series එකක් වන Echo Series එකේ වැඩකටයුතු අද පටන්ගන්නවා කියල Echo නිලි Alaqua Cox ඇයගෙ Instagram Story වල පල කරලා තියෙනවා.. Cox Instagram…