මායාලෝකයේ ගිණි කිරිල්ලියන් දෙදෙනෙක් 🔥

අපි කතාවට කියනවානේ කාන්තාවන්ට හැට හතර මායම් තියෙනවා කියල. ඒ මායම් කෙසේ වෙනත් අද කතාකරන්නේ නම් Wizarding World එකට Fantastic Beasts කතා මාලාව හරහා හදුන්වා දුන් මායාකාරියන් දෙදෙනෙක් ගැන. ඒ…

Continue Readingමායාලෝකයේ ගිණි කිරිල්ලියන් දෙදෙනෙක් 🔥

තවත් බලගතු අදුරු මායාකරයෙක් ☮

Wizarding_World එකේ අපිට දැකගත හැකි බලගතු අදුරු මායාකාරයින් දෙදෙනෙක් සිටිනවා මින් එක අයෙකු ඔබ සැවොම පොඩි කාලේ ඉදලම දන්නවා, ඒ තමයි Voldemort. ඒත් ඔබ අනිවාර්යෙන් දැනගතු යුතු ඉතාමත් දක්ෂ ,…

Continue Readingතවත් බලගතු අදුරු මායාකරයෙක් ☮

කවුද මේ Newt?

Harry_potter කතා මාලාවත් සමග තවමත් එකතුවී සිටින අපව, ඒ අපුරු මතකය තුල තවත් කුතුහලය දනවන අතීතයකට රැගෙන යමින් නිර්මාණය වුනු, බෙහවින් රසවත් වෘත්තාන්තයක් තමයි Fantastic_Beasts මේ කතාව තුල අපිට දකින්න…

Continue Readingකවුද මේ Newt?

End of content

No more pages to load