මොකක්ද මේ CinemaCon කියන්නෙ… ?

හායි හායි යාළුවනේ ඔන්න ටික දවසකට පස්සෙ අළුත් Article එකක් අරගෙන ආවා. හැබැයි අද මම කතාකරන්නෙ Film එකක්වත් Series එකක්වත් ගැන නම් නෙමෙයි. මම කියන්න යන්නෙ පොඩි Event එකක් ගැන…

Continue Readingමොකක්ද මේ CinemaCon කියන්නෙ… ?

Daniel Craig බ්‍රිතාන්‍ය හමුදාවෙ අණ දෙන නිලධාරී තනතුරකින් පිදුම් ලබයි

The name's Bond,James Bond ඒක පොඩ්ඩක් update කරමුද🙂🔥The name’s Craig, Commander Craig That's perfect ❤️🔥Daniel Craig බ්‍රිතාන්‍ය හමුදාවෙ අණ දෙන නිලධාරී තනතුරකින් පිදුම් ලබයි❤️ පසුගිය 23 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය…

Continue ReadingDaniel Craig බ්‍රිතාන්‍ය හමුදාවෙ අණ දෙන නිලධාරී තනතුරකින් පිදුම් ලබයි

End of content

No more pages to load