𝔗𝔥𝔢 𝔉𝔞𝔱𝔥𝔢𝔯

තාත්තා💕🤗, අපේ ජීවිතයේ අපිට ආදරය රැකවරණය කියා දුන්නු ලබා දුන්නු දෙන්නාගෙන් කෙනෙක්. ඉතින් මේ විදියේ තවත් තාත්තා කෙනෙක් ගේ මහලු අවදියේ ගතවන කතාවක් තමයි අද කියන්න යන්නේ.The Father❤️✨ The Father…

Continue Reading𝔗𝔥𝔢 𝔉𝔞𝔱𝔥𝔢𝔯

NσʋҽɱႦҽɾ Sƚσɾყ

1995 නොවැම්බර් 162019 නොවැම්බර් 16 මොකක්ද සම්බන්ධය. මොකද මේ දවස් මෙච්චර විශේෂ?🤷🏻‍♂️. Everything is connected🤯. හා. හා. Dark වගේ? නැ නැ Dark ගැන නෙමෙයි කතා කරන්න යන්නේ.😂🙌🏻 දමිල සිනමාව කිවුවාම…

Continue ReadingNσʋҽɱႦҽɾ Sƚσɾყ

𝘉𝘳𝘪𝘥𝘨𝘦 𝘵𝘰 𝘛𝘦𝘳𝘢𝘣𝘪𝘵𝘩𝘪𝘢 𝘦𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴

සිනමා නිර්මාණයකට පුලුවන් ඔබව ප්‍රීතියට පත්කරන්නත්😀, ඔබව හඬවන්නත්🥺. නමුත් තවත් චිත්‍රපට ඔබව මනෝ ලෝකයක් තුළින් ඔබේ ඇතුළත හැඟීම් හාරා අවුස්සන්නේ ඔබට සාමාන්‍ය ජීවිතයේ හැඟීම් පවා මොහොතකට අමතක කරවාලමින්.💞 පොඩි ළමයින්ගේ…

Continue Reading𝘉𝘳𝘪𝘥𝘨𝘦 𝘵𝘰 𝘛𝘦𝘳𝘢𝘣𝘪𝘵𝘩𝘪𝘢 𝘦𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴

𝔒𝔯𝔦𝔤𝔦𝔫 𝔬𝔣 ℜ𝔢𝔭𝔲𝔟𝔩𝔦𝔠 ℭ𝔦𝔱𝔶

"Water….Earth….Fire….Air….Long ago the four nations lived together in harmony. Then everything changed when the fire nation attacked. Only the avatar, master of all four elements could stop them." මේ වචන…

Continue Reading𝔒𝔯𝔦𝔤𝔦𝔫 𝔬𝔣 ℜ𝔢𝔭𝔲𝔟𝔩𝔦𝔠 ℭ𝔦𝔱𝔶

𝗩̅𝗶̅𝗻̅𝗰̅𝗲̅𝗻̅𝘇̅𝗼̅

කොරියානු කතා හැම එකක්ම බොලඳ එකක් නෙමෙයි. ඔව්. ඔයා ඒක හරියට කියෙව්වා.😂😉හොඳ ඒවත් ඕන තරම් තියෙනවා. අද කතා කරන්න හිතුවේ ළඟකදී වඩාත් ප්‍රසිද්ධ වුණු කොරියානු ටෙලි කතා මාලාවක් ගැන. ❤️…

Continue Reading𝗩̅𝗶̅𝗻̅𝗰̅𝗲̅𝗻̅𝘇̅𝗼̅

End of content

No more pages to load