ගස්ගොපල්ලන්ගේ අන්තිම සටන

ගස්ගොපල්ලන්ගේ අන්තිම සටන

Thumula YasodanaAug 16, 20235 min read

ඔවුන් රාත්‍රිය පුරාම මෙසේ ගමන්කලේය. ඔවුන්ගේ හිසට ඉහලින් ඇති ඝන වන අවරණය පසාරු කරමින් කහපැහැ සූර්යයා ලෝකය යන්තමට වනය තුලට…

ගස්ගොපල්ලන්ගේ අන්තිම සටන
ByByThumula YasodanaAug 16, 20235 min read

ඔවුන් රාත්‍රිය පුරාම මෙසේ ගමන්කලේය. ඔවුන්ගේ හිසට ඉහලින් ඇති ඝන…

ඇනෙමේ ඉතිහාසයේ විශාලතම ඛේදවාචකය
ByByThumula YasodanaAug 3, 20228 min read

දිනය 2019 – 07 – 17 විය.බදාදා දිනයක්වූ එදින Kyoto…

මොකක්ද මේ CinemaCon කියන්නෙ… ?
ByByPasindu RansiluApr 25, 20227 min read

හායි හායි යාළුවනේ ඔන්න ටික දවසකට පස්සෙ අළුත් Article එකක්…

Rings of Power Series මොනවද බලාගන්න පුලුවන්…?
ByByPasindu RansiluFeb 27, 20223 min read

Lord of The Rings කියන්නෙ Fantasy සිනමාව වෙනස් කරපු GOAT…

කවුද මේ Vigilante කියන්නෙ
ByByPasindu RansiluFeb 17, 20225 min read

හායි හායි යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට… Peacemaker Series එක අදින්…

𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐚𝐭𝐦𝐚𝐧 𝐖𝐡𝐨 𝐋𝐚𝐮𝐠𝐡𝐬
ByByAmila shyamanFeb 13, 20225 min read

කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් තමන් ආසම Super Hero කවුද කියල ?? අපිට…

Read More